apskausti

1 apskaũsti intr. 1. impers. būti nesveikam, ligotam: Kaip išrodo akys? ar … apskaudusios, aptemusios, pilnos ašarų? TS1902,4-5b. 2. Grž, Krs apkepti, apgruzdėti: Blynai gražiai apskaũdo Všk. Duonos pluta taip apskaũdo, kad nei įkąsti nebegalima Slč. Tuos žirnius apverčiam ir pakišam po pečiu, ka apskaũstų Ps. Duona kokia apskaũdus – net sarmata žmogui duot Sml. | Apskaũdęs dugnys Ob. \ skausti; apskausti; įskausti; nuskausti; paskausti; praskausti; suskausti; užskausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nuskausti — 1 nuskaũsti 1. intr. impers. skausmu nueiti, suskausti: Kad užeina, tai nuskaũsta nuskaũsta iš vidaus Lnkv. Širdis nuskaũsta tarpais Eig. 2. tr. impers. įsiskaudėti: Kirtėjai nubraukia nuo kaktos prakaitą, rinkėjos ištiesia nuskaudusį liemenį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskausti — 1 paskaũsti, ta (pàskausta), paskaũdo 1. intr., tr. impers. NdŽ, DŽ1 imti skaudėti: Rankos nuo darbo paskaudo Vl. Pakol tus viedrus suvalkioji, rankos paskaũsta Rs. Ir kojas paskaũdo beeinant Srv. Visi taip garsiai šaukia, net ausys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praskausti — 1 praskaũsti 1. NdŽ, Bt žr. 1 paskausti 1: Ar nepraskaũdo tau rankos nuo darbo? J. Berymant mergaitei praskaudo alkūnes rš. 2. NdŽ žr. 1 paskausti 3. skausti; apskausti; įskausti; nuskau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skausti — 1 skaũsti, ta, skaũdo Rtr 1. tr., intr. impers. DŽ1 imti skaudėti: Viršukalnėse trūksta deguonies, skausta ir svaigsta galva sp. Sunku širdelėj, skausta galvelė, svetimas stogas, karti duonelė S.Nėr. Beauštanti aušružėlė, betekanti saulužėlė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suskausti — 1 suskaũsti, ta (sùskausta), suskaũdo 1. tr., intr. impers. LL301, Š, Rtr, Ser, DŽ1 pradėti skaudėti; trumpai paskaudėti: Galva sùskausta – šaukia gvaltos Grd. Suskaudo pavargusios kojos, rūsčiai apsiniaukė kakta V.Myk Put. Man koją kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užskausti — 1 užskaũsti tr., intr. impers. suskaudėti, suskausti: Kam pirštą žuskaũs Rod. skausti; apskausti; įskausti; nuskausti; paskausti; praskausti; suskausti; užskausti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įskausti — 1 įskaũsti intr., tr. impers. Rtr, NdŽ įsigalėti skausmui, įsiskaudėti: Įskaũdo belaikant pakėlus ranka Š. Gali inskaũst galva nuo karščio Švnč. Ar jum neįskaũsta kuprõs, šeiminyke? Rm. Monikai kojas įskaudo, pėdos degė P.Cvir. Sėskis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.